GTV Video :: AXIS S-Series Wing und Pumpfoil - Test ansehen :: AXIS S-Series Wing und Pumpfoil - Test

AXIS S-Series Wing und Pumpfoil - Test

 www.axisboards.de/foiling/

Ausgereifte High Aspect Flügel zum Wingfoilen, Surffoilen und Pumpen.